share knowledge multiply sales

BtoB learning platform

Kennis overdracht in een commerciële setting. Voor blended en online leren. Om business partners, medewerkers, agenten doelgericht te laten leren.
In business-to-business omgevingen heeft iedereen te maken met meer complexiteit en snelle veranderingen. Snel kunnen leren binnen organisaties en in zakelijke netwerken is essentieel om te kunnen concurreren. Ehio ontwikkelde een platform waarmee organisaties snel een eigen kenniscentrum of 'academy' kunnen neerzetten. Klanten, business partners, agenten en andere zakelijke doelgroepen kunnen daar leren. Het platform wordt o.a. gebruikt door bedrijven die trainingen en opleidingen aambieden, in Nederland en wereldwijd.

Leren aantrekkelijk maken

Bij het ontwikkelen van het platform is alles erop gericht geweest om leren laagdrempelig te maken. Niet alleen het leren door de 'online studenten' maar ook het aanbieden van leerstof door mensen met kennis in organisaties. We richten ons op omgevingen waarin

 1. unieke, gespecialiseerde kennis aanwezig is
 2. verschillende mensen begeleiding bieden, als docent of anderszins
 3. de kennis in een specifieke professionele context moet worden toegepast
 4. de 'studenten' zelf professionals zijn die efficiënt willen bijleren met het oog op het uitoefenen van hun vak of beroep

De omgeving is zo gebouwd dat iedereen met goede kennis en bijbehorende 'content' aan het werk kan om mensen leerstof aan te bieden. Handigheid en ervaring met online systemen komt van pas maar is zeker niet strikt noodzakelijk. In de praktijk leren mensen makkelijk werken met het platform, we bieden support om mensen over de drempel te helpen en om extra zekerheden in te bouwen. De omgevingen die onze klanten met ons maken zien er goed uit en maken leren eenvoudig en aantrekkelijk. Offline leervormen kan worden ingepast.

Online content van 'overal' benutten

Alle online content (tekst, beeld, video) in de meest voorkomende vormen kan gemakkelijk worden opgenomen. Het platform ordent vooral content om te zorgen dat gebruikers gericht ergens naar toe werken. Ook worden toetsvragen en andere vormen van interactie gemakkelijk toegevoegd om te zorgen dat gebruikers 'bij de les blijven' en dat snel zichtbaar wordt of mensen ook daadwerkelijk leren (in tegenstelling tot 'slechts' lezen, kijken). Binnen de academies die we met het platform realiseren kan veel content aanwezig zijn maar als de content (lesstof) al elders online beschikbaar is kan dit gemakkelijk worden benut zonder dat dubbel werk hoeft te worden gedaan.

Eenvoudige leervormen: scans, leerpaden, tests

Op het platform werken we met een aantal beproefde, veel toegepaste leervormen:

 • Leerpaden (combinatie van uitleg/theorie, lesstof/content, vragen/interactie)
 • Tests met en zonder 'inleveropdrachten' 
 • Scans, voor interactie rond stof die geen goed/fout karakter heeft maar waarbij het gaat om perceptie
 • Artikelen met korte feedback of interactie

Leren van leren: een schat aan gegevens (big data)

Een belangrijke kwaliteit van online leren is dat zo veel kan worden gemeten. Mensen werken in hun eigen tempo en maken binnen een online learning programma hun eigen keuzes, passend bij hoe ze leren, welke voorkennis ze al hebben en diverse andere dingen die per 'leerling' sterk kunnen verschillen. Het platform is zo gemaakt dat veel kan worden gemeten en dat hierover aan verschillende belanghebben wordt gerapporteerd. Gebruikers krijgen direct feedback tijdens het leren. De aanbieder van een academy leert heel veel over hoe mensen leren, hoe lang, waar ze moeite mee hebben en veel andere dingen die relevant zijn om de aangeboden programma's steeds verbeteren. Een schat aan gegevens komt beschikbaar. Een aantal verschllende dashboards en voortgangsrapporten helpen om de grote lijnen te volgen en keuzes te maken.

Nulmetingen, voortgang volgen en andere beheerfuncties rond gebruikers

Veel academies die met dit platform zijn gerealiseerd beginnen met een 'entry level test'. Het programma kan worden aangepast aan het startniveau, er worden prioriteiten gesteld voor de lerenden, wat leren efficiënter maakt en motiverend werkt. Het beheer systeem van het platform zorgt ervoor dat studenten kunnen worden geregistreerd, dat ze tests doen en dat alle leeractiviteiten zijn te monitoren en de progressie is te meten.

Geïntegreerd in het systeem is de mogelijkheid aanwezig om voortgang van lerende te monitoren en om ze onderweg te coachen. Veelal gebeurt dat online. We bieden de mogelijkheid om daarbij supporttools te integreren van derden, bijvoorbeeld om online chat support te leveren.

Wie kan een academy opzetten en benutten?

Iedere organisatie die kennis wil overbrengen aan zakelijke doelgroepen kan gebruik maken van het platform. Als het in het kader is van een commercieel proces spreken we bij Ehio van 'educommerce' en bieden we een speciale variant van het platform waarin een wat grotere sales- en marketingcomponent wordt ondersteund. Ons platform wordt ook veel gebruikt door organisaties waarbij leren het doel op zich is. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • aanbieders van vakinformatie, vakpublicaties, vakbladen
 • aanbieders van trainingen en opleidingen aan professionals; sommige gebruiken het platform om hun aanbod 'blended' te maken, anderen bieden ook mogelijkheden om 'online only' academies te ontwikkelen als alternatief voor meer traditionele leervormen (workshop, trainingen, opleidingen)
 • brancheorganisaties en kennisinstellingen
 • bedrijven die vanuit een eigen trainingsafdeling, HR-afdeling of bijv. HQSE willen werken aan permanent leren door medewerkers
 • bedrijven (bijv. de afdeling verkoop) die business partners, agenten, retailers of klanten permanent willen laten leren in het kader van de zakelijke relatie

Koppelingen naar o.a. volledig LMS van het Rotterdamse A New Spring

Het 'business academy' platform van Ehio is feitelijk middleware. Het brengt online content bij elkaar die overal kan staan, strudtureert hoe mensen gebruik maken van de online stof om naar een duidelijk resultaat toe te werken. Als het gaat om langere, grotere e-learning projecten maken we ook gebruik van learning management systemen (LMS-en) die veel uitgebreider zijn en een vrijwel oneindige hoeveelheid functionaliteit bieden om online leren te faciliteren. We werken bijvoorbeeld graag met het systeem van het Rotterdamse A New Spring.

Voorbeelden

Het platform wordt o.a. gebruikt door AFAS, De Zaak en MKB Servicedesk en ook om de campagne 'Veilig Zakelijk Internetten' te ondersteunen met scans en minicursussen. Zie bijvoorbeeld de volgende voorbeelden:

Ehio media bv
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam

Tel: 020 68 22 555
E-mail: info@ehio.nl

Ehio media © 1996/2014. Alle rechten voorbehouden.
1
0