share knowledge multiply sales

Educommerce platform

Platform voor online interactie en beïnvloeden beslissingen. Om vroeg in contact te komen met B2B beslissers en in te spelen op 'self-service' behoefte
In in business-to-business (btob) sales moet steeds meer kennis worden overgebracht. Sales en leren overlappen elkaar steeds vaker. Het educommerce platform helpt organisaties om met klanten, agenten, business partners en andere commerciële doelgroepen een online gesprek aan te gaan en om b-to-b doelgroepen te helpen leren. Het platform is feitelijk een combinatie van een informatieve website met content management systeem (CMS) en een platform om mensen te helpen leren (learning management system ofwel LMS). Onze klanten gaan via 'scans' de dialoog aan en helpen leren met wat wij meestal 'academies' noemen.

Lage drempel om te beginnen

Ehio biedt een platform waarop informatieve (en veelal interactieve) content kan worden ontwikkeld om sales te ondersteunen. Een begin maken is eenvoudig en vraagt beperkte investeringen (vanaf € 2.000) daarna zijn er alleen variabele kosten. Stapsgewijs kan worden uitgebreid. Ehio zorgt met ondersteunende diensten en ‘voortgangscoaching’ dat de kennis bij klanten wordt versterkt en inspanningen en resultaten meetbaar zijn.

Vroeg inspelen op zoekgedrag

In B2B sales en marketing is veel veranderd en zijn nog meer veranderingen te verwachten de komende jaren. Het self-service deel van vrijwel iedere oriëntatie op een zakelijke beslissing is groter geworden. Kennisoverdracht is steeds belangrijker in B2B sales. Omgekeerd wil de aanbieder ook leren van de zoekende klant (prospect)

Stap voor stap sales versterken

Ehio speelt met een in huis ontwikkeld platform en bijbehorende diensten in op deze ontwikkelingen in de markt en maakt het mogelijk om stap voor stap de huidige sales aanpak te versterken met online elementen. Belangrijke doelen zijn altijd:

 • Inhaken op zoekgedrag van commerciële doelgroepen in een vroeg stadium.
 • Informeren en kennis overdragen. De doelgroep moet makkelijker kunnen beslissen.
 • Inspelen op Google en andere intermediairs die bepalen wie er toe doet
 • Leren van en over de markt en de klant.
 • Meetbare vooruitgang boeken

Stapsgewijs, voortbouwen op succes

Het platform van Ehio ondersteunt een stapsgewijze aanpak. Een eerste stap is om te komen tot een ‘scan’ of andere vorm van online content (vaak interactief) waarmee het online gesprek kan worden aangegaan. Dit stuk gereedschap kan meer of minder worden geïntegreerd met een bestaande website. De investeringen zijn beperkt een belangrijk deel van de kosten is voor gebruik, dus variabel. Er zijn geen grote verbouwingen of toevoegingen nodig aan de eigen website(s). Later kan dit eventueel wel, als er al succes is geboekt en onze klant meer in eigen beheer wil hebben.

Prijswinnend voorbeeld

Een voorbeeld van een scan gericht op het aangaan van een gesprek met een zakelijke doelgroep is de ‘accountancy scan’ van AFAS. Met deze scan won AFAS de B2B Marketing Award 2016.

Leren over en van de markt

Om te komen tot online content die nuttig is voor de doelgroep bij het zoeken en beslissen, die bijdraagt aan vindbaarheid in een vroeg stadium levert Ehio ondersteuning. Dit kan in de vorm van workshops zijn met sales- en marketing professionals of in de vorm van advies en mede bedenken van een concept. Het educommerce platform van Ehio is een geïntegreerde oplossing. Via de ingebouwde dashboards leert de opdrachtgever veel van en over de markt.

Wat er kan met het platform

 • Nuttige informatie (content) aanbieden online, al of niet interactief.
 • Veel gekozen vormen: scan, test business case, catalogus van toepassingen, white paper, (mini)cursus.
 • Alle informatie en interactieve gereedschappen beheren via CMS (content management systeem).
 • Integratie met bestaande websites en content.
 • Content of gereedschap op het platform staat naar wens op subdomein of aparte URL.
 • Gebruik kan worden gevolgd via diverse dashboards, o.a. Afkomstig van gekoppeld Google Analytics account.
 • Verschillende uitbreidings mogelijkheden (leer- en salespaden) en de mogelijkheid om een compleet kenniscentrum op te bouwen.

Meer voorbeelden

 

Ehio media bv
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam

Tel: 020 68 22 555
E-mail: info@ehio.nl

Ehio media © 1996/2014. Alle rechten voorbehouden.
1
0