share knowledge multiply sales

A/B testen en optimalisatie

Veronderstellingen toetsen, sneller leren hoe je bezoekers beter van dienst bent
Snel leren is online van levensbelang. Je wilt je nuttig zijn voor klanten en prospects. Je werkt met veronderstellingen over zijn behoeftes en hoe daar op in te spelen. Soms wil je die veronderstellingen sneller toetsen. Dat kan met A/B testen.

Ehio levert de dienst van A/B testen aanvullend op de scorecard en monitoring. De rol van Ehio is om de opdrachtgever te helpen bedenken welke hypotheses het toetsen waard zijn. Hoe doe je een goede A/B best en kun je ook op een zinvolle manier conclusies trekken? Er moet voldoende bezoek zijn, je moet manieren vinden om invloeden te isoleren en deze te testen. Je wilt vrij zeker zijn dat je de goede conclusies trekt. Als je n.a.v. de test iets verandert moet je kosten en moeite snel terugverdienen.

Gelukkig zijn er tegenwoordig handige online tools als Optimizely en Visual Website Optimizer (VWO). Die maken testen betaalbaar. Deze tools zetten we in. Een A/B test is zelden een ad hoc activiteit. Meestal spreken we een aantal tests per jaar af en zetten we die min of meer planmatig in.

Ehio media bv
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam

Tel: 020 68 22 555
E-mail: info@ehio.nl

Ehio media © 1996/2014. Alle rechten voorbehouden.
1
0