share knowledge multiply sales

Content (marketing) plan

Een kort plan om niet te blijven steken in voornemens. Duidelijke doelen en acties gericht op rendement
Alternatief voor onze B2B content marketing workshop. Liever experts van Ehio een concreet actieplan laten schrijven om te slagen met commerciële en redactionele content als basis? Dat is mogelijk voor een vaste prijs die wij vooraf bepalen aan de hand van een briefing.

Ehio kan in nauwe samenwerking met een opdrachtgever een ‘content plan’ schrijven. Dit plan biedt houvast en vormt de basis voor meetbaar online succes. De essentie van dit plan is dat er een relatie wordt gelegd tussen belangrijke business doelen en informatiebehoeftes van doelgroepen. De aandacht gaat uit naar de manier waarop een opdrachtgever unieke content kan produceren en publiceren en hoe dit kan worden georganiseerd. Er wordt concreet ingegaan op planning en budget.

Waarom een content plan?

4 redenen waarom een content plan een goed idee is voor organisaties die online resultaten willen verbeteren:

 1. De kans dat content bijdraagt aan zakelijk rendement neemt sterk toe als er duidelijkheid is over waarom (business doelen en behoeftes bij doelgroepen), wat en hoe (welke content in welke vorm, wie moet bijdragen, wat zijn de kosten) en wanneer.
 2. Het plan levert een noodzakelijke bijdrage aan duidelijkheid over opbrengsten en kosten.
 3. Onduidelijkheid bij verschillende betrokkenen en hun rol is een van de grootste struikelblokken voor online succes. Een content plan neemt veel onduidelijkheid weg.
 4. Als er een content plan is kunnen resultaten worden gemonitord en kan er worden bijgestuurd.

Korte productbeschrijving

In het content plan wordt aandacht besteed aan de volgende zaken.

 1. Welke online content is belangrijk voor een organisatie en haar doelgroepen. De zakelijke doelen van de afzender en de (informatie)behoeftes van doelgroepen zijn het uitgangspunt.
 2. Wat kan de unieke bijdrage zijn die de organisatie met content gaat leveren? Deze moet passen bij de kennis, beschikbare capaciteit(en) en positie van de organisatie. Er moet rekening gehouden worden met online concurrentie.
 3. Bestaande content wordt (als daar sprake van is) kort geëvalueerd.
 4. Er wordt kort gekeken welke offline content al wordt geproduceerd, bijvoorbeeld magazines, brochures en fact sheets, beurzen, events, presentaties, fotografie en illustraties, handleidingen, corporate video’s en zo verder.
 5. Welke online formats zijn geschikt. Dit gaat over het ‘hoe’. Hierbij wordt rekening gehouden met intern beschikbare ‘grondstoffen’. Haalbaarheid en betaalbaarheid zijn belangrijk.
 6. Soms wordt in een content plan ook naar formules gekeken. Dat zijn verzamelingen content die als apart medium of aparte titel zijn te beschouwen (bijvoorbeeld een periodiek verschijnende email nieuwsbrief, een redactioneel onderdeel van de site, een videokanaal etc.).
 7. Een ‘publicatiekalender’. Met welke frequentie zal worden gepubliceerd in de gekozen vormen. Doel is om activiteiten van eventuele externe leveranciers te kunnen plannen.
 8. Budgetindicaties en organisatorische aspecten.

Voor meer informatie over het Content (marketing) plan of een ander product van Ehio Media kan je contact met ons opnemen via info@ehio.nl of telefonisch via 020 682 25 55.

 

Ehio media bv
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam

Tel: 020 68 22 555
E-mail: info@ehio.nl

Ehio media © 1996/2014. Alle rechten voorbehouden.
1
0