share knowledge multiply sales

Workshop content marketing strategie

Snel tot een concreet plan komen: welke content willen we online bieden? Gericht op welke zakelijke resultaten?
Deze workshop van één of twee dagdelen zorgt voor afstemming intern en duidelijkheid over de koers: met welke content zijn we maximaal nuttig voor de belangrijkste doelgroepen? Hoe worden we met die content ook vindbaar? Maar ook: wie doet wat en op welke zakelijke resultaten mikken we?

Ehio heeft een methodiek ontwikkeld om met de belangrijkste betrokkenen in een organisatie te komen tot een korte ‘content marketing strategie’. Deze geeft houvast en vormt de basis voor meer meetbaar online succes. De uitkomsten van de workshop kunnen worden uitgewerkt tot een content marketing ladder, een lijst van de belangrijkste content die de organisatie zou moeten aanbieden om gekozen resultaten te behalen.

Waarom een content marketing workshop?

5 redenen waarom een content marketing workshop een goed idee is voor organisaties die online resultaten willen verbeteren:

  • Er ontstaat duidelijkheid over de mogelijkheden, toegesneden op de markt, de doelgroep(en), kennis en aanbod.
  • Verschillende betrokkenen kunnen hun mogelijke bijdrage helder krijgen en afspraken met elkaar.
  • Het resultaat geeft houvast om concreet aan het werk te gaan in de periode volgend op de workshop.
  • Onderdeel van de workshop is om te bepalen welk succes wordt nagestreefd en hoe de resultaten te monitoren zijn om het rendement te kunnen vaststellen en om al doende te kunnen bijstellen om succesvol te worden.

Korte productbeschrijving

In de workshop werken we aan duidelijkheid over de volgende zaken:

  • Wat zijn de belangrijkste doelgroepen en wat kunnen we veronderstellen over hun informatiebehoeftes op het terrein waarop de organisatie deskundig is?
  • Welke kennis en daarop gebaseerde content kan de organisatie online delen om in te spelen op behoeftes van de doelgroep en het zoekgedrag op die terreinen?
  • in welke vorm kan de organisatie een unieke bijdrage leveren met die content t.o.v. wat nu al online wordt gedaan door concurrenten (in brede zin)? Waar kan de organisatie van leren online (concurrentie, succesvolle aanbieders in andere markten die toch vergelijkbaar zijn)?

Ehio zorgt voor goede voorbereiding (o.a. online research) aan de hand van info die de klant vooraf verstrekt. Ook zorgt Ehio voor opvolging. Resultaat is een presentatie met de content marketing strategie en een ‘content top 10’. Ehio besteedt in totaal 2 dagen aan de workshop, de workshop zelf duurt één dagdeel.

Voor meer informatie over de workshop content marketing strategie kan je contact met ons opnemen via info@ehio.nl of telefonisch via 020 682 25 55.

 

 

 

Opdrachtgevers

Ehio media bv
Kleine-Gartmanplantsoen 10
1017 RR Amsterdam

Tel: 020 68 22 555
E-mail: info@ehio.nl

Ehio media © 1996/2014. Alle rechten voorbehouden.
1
0